Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów:
  • okręgowej rady lekarskiej,
  • okręgowej komisji rewizyjnej;
 6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7. dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8. dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

1.               

Baran Wojciech

2.               

Barańska Stanisława

3.               

Bartosz Krzysztof

4.               

Barucha Paweł

5.               

Bastow Roman

6.               

Bidas Krzysztof

7.               

Bielecki Adam

8.               

Biskup Bartosz

9.               

Biskup Tomasz

10.            

Bitner-Buras Małgorzata

11.            

Błasiak Jerzy

12.            

Bocian Artur

13.            

Bodzan Joanna

14.            

Bogunia Ireneusz

15.            

Bogusławski Marek

16.            

Borowiec Marek

17.            

Bosak Grzegorz

18.            

Brelak Edyta

19.            

Bukowska Izabela

20.            

Burda Robert

21.            

Burda Roman

22.            

Buszko Urszula

23.            

Chęć Wojciech

24.            

Chmielnicki Bohdan

25.            

Chmielnicki Jarosław

26.            

Chmielowiec Elżbieta

27.            

Chojnacka Urszula

28.            

Chonin Urszula

29.            

Ciba-Stemplewska Agnieszka

30.            

Cierpiała Grzegorz

31.            

Cieślik Janusz

32.            

Ciszak Ewa

33.            

Daniszewski Krzysztof

34.            

Dąbrowska Dorota

35.            

Dembicki Erazm

36.            

Dębicka Alicja

37.            

Domon Paweł

38.            

Dreczka Jacek

39.            

Dziemidok Maria

40.            

Dzienniak-Gajos Regina

41.            

Filipczak – Zioło Elżbieta

42.            

Franasik Janusz

43.            

Frączyk Ewa

44.            

Gacek Teresa

45.            

Gajewski Włodzimierz

46.            

Gałęzia Mieczysław

47.            

Gąsior Grzegorz

48.            

German Romuald

49.            

Gołębiowska Katarzyna

50.            

Gorazd Andrzej

51.            

Goździk Iwona

52.            

Grelewski Stanisław

53.            

Gwóźdź Grzegorz

54.            

Iżowska Monika

55.            

Jabłońska-Lewkowicz Ewa

56.            

Jaskóła Maria

57.            

Jodłowski Marek

58.            

Kamiński Bartłomiej

59.            

Kawa-Kiesner Marianna

60.            

Kądzielska Barbara

61.            

Kłujszo Elżbieta

62.            

Kocela Barbara

63.            

Kolasa-Rogala Zofia

64.            

Kołodziejczyk Krystyna

65.            

Korpikiewicz Wanda

66.            

Kossakowska Grażyna

67.            

Kossakowska Katarzyna

68.            

Kowalska-Murzyn Agata

69.            

Kozłowska Monika

70.            

Krawczak-Szczuchniak Danuta

71.            

Kroczak Teresa

72.            

Krop Artur

73.            

Kryczka Leszek

74.            

Kubik Jan

75.            

Latos Iwona

76.            

Lechicki Jan

77.            

Lewandowski Bogusław

78.            

Lewandowski January

79.            

Lewandowski Marcin

80.            

Lopart Paweł

81.            

Markowski Stanisław

82.            

Masternak Tomasz

83.            

Matuliński Ryszard

84.            

Matyja Andrzej

85.            

Matys Robert

86.            

Matysiak Elżbieta

87.            

Menet Lesław

88.            

Michalik-Chojnacka Grażyna

89.            

Mierzwa Tadeusz

90.            

Milewska Barbara

91.            

Misiak Ryszard

92.            

Misiak-Mochocka Anna

93.            

Modrzewska Maria

94.            

Moskal Grażyna

95.            

Mozgiel Jarosław

96.            

Ogonowski Grzegorz

97.            

Okła Sławomir

98.            

Olechowski Adam

99.            

Orliński Leszek

100.        

Osman Sławomir

101.        

Pater Ewa

102.        

Pawlik-Pajewska Katarzyna

103.        

Pawliński Dominik

104.        

Pawłowski Arkadiusz

105.        

Pejas-Dembowska Renata

106.        

Pejas-Dulewicz Renata

107.        

Piechota Łukasz

108.        

Piwowarska-Pałko Maria

109.        

Piziorska Katarzyna

110.        

Pląder Elżbieta

111.        

Postuła Andrzej

112.        

Pragacz Krzysztof

113.        

Prażanowski Adam

114.        

Rdzanek Jolanta

115.        

Rokita Wojciech

116.        

Rożek Andrzej

117.        

Ryśkiewicz Igor

118.        

Salata Andrzej

119.        

Saletra Dariusz

120.        

Sarna-Walkowska Renata

121.        

Skoczylas Andrzej

122.        

Skubida Iwona

123.        

Sławeta Grażyna

124.        

Sobczyk Grażyna

125.        

Sobolewski Piotr

126.        

Stępień-Markowska Elżbieta

127.        

Stoiński Jan

128.        

Stopaj Stanisława

129.        

Strojnowski Stanisław

130.        

Strzeszkowski Stanisław

131.        

Szarek-Kot Anna

132.        

Szczukiewicz-Markowska Grażyna

133.        

Szczukocka Anna

134.        

Szczukocki Rafał

135.        

Szewczyk Maciej

136.        

Szpak Dariusz

137.        

Szymański Maciej

138.        

Szyska-Skrobot Dorota

139.        

Śmiałek Małgorzata

140.        

Tombarkiewivz Marek

141.        

Trofimiuk Andrzej

142.        

Utracka-Chróściel Elżbieta

143.        

Walentynowicz Irmina

144.        

Wiśniewski Stefan

145.        

Wnęk Tomasz

146.        

Wójcik Piotr

147.        

Wrona Waldemar

148.        

Wrońska Dorota

149.        

Wróbel Artur

150.        

Wróbel Paweł

151.        

Wziątek Arkadiusz

152.        

Zapała Arkadiusz

153.        

Zarański Aleksander

154.        

Zarębska Ludomira

155.        

Zarębski Maciej

156.        

Zbożeń Tomasz

157.        

Zielonko Paweł

158.        

Zioło Jolanta

159.        

Zioło Maria

160.        

Ziopaja Marek

161.        

Żelazowska Grażyna

162.        

Żyłka Stanisław

Stetoskop
25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.