Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Szanowni państwo poniżej przesyłamy informację o konieczności złożenia dostawcy energii oświadczenia będącego podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 w drugim półroczu 2019 r.

Utrzymanie cen prądu w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych tylko po złożeniu oświadczeniu odbiorcy końcowego energii elektrycznej do dnia 27 lipca 2019 r.

 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odbiorcy końcowi z następujących grup tj.:

·         mikro przedsiębiorca oraz małe przedsiębiorstwa,

·         szpitale,

·         jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy,

·         państwowe jednostki organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. lasy państwowe).

- mają możliwość zachowania cen energii elektrycznej na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. Niemiej jednak przedmiotowi odbiorcy końcowi aby móc w drugiej połowie 2019 r. korzystać z obniżonych cen muszą złożyć w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy zmieniającej.


Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2)mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

wróć do «Aktualności
Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.