Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

 

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie i dentystyczne, którzy są wytwórcami odpadów  i są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, stosownie do art. 50 w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992 ) zobowiązani są w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru, składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego  zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl  lub w formie pisemnej (art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach).

Lekarze i lekarze dentyści wypełniają Dział I.

Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru stanowi:
-  wypełniony formularz opatrzonego podpisem wnioskodawcy,
albo
- wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 65 ust. 2 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

 W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne, którzy są wytwórcami odpadów i są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów ww. wniosek nie podlega opłacie rejestrowej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy . Jednocześnie tworzone jest indywidualne konto w bazie BDO. Numer rejestrowy powinien być umieszczany na kartach przekazania i ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty prowadzące ewidencję odpadów.

Wersję papierową wniosku nalezy przesłać na adres:

 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

Urząd Marszałkowski

Ul. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

 

Dokumenty do pobrania

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.