Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Za nami ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych http://www.sil.apsnet.pl/rejony-wyborcze-ix-kadencja-ostateczna-lista-czlonkow oraz ustalenie liczby mandatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach IX kadencji [link].

Przed nami  kolejny etap wyborów: Zgłaszanie kandydatów na delegata.

 

Zgłoszenia może dokonać tylko członek tego samego rejonu wyborczego. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą zgłoszenie może również dotyczyć własnej osoby.

Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać, zgodnie z regulaminem wyborów:

 • nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • oznaczenie rejonu wyborczego,
 • nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności,
 • zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez OKW, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na delegata można pobrać ze strony internetowej w zakładce wybory oraz w siedzibie ŚIL.

Ponadto, dodatkowo do wniosku kandydata można dołączyć następujące informacje, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ŚIL w zakładce: Komisja Wyborcza:  

 • zdjęcie kandydata,
 • rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
 • tytuł i stopień naukowy -posiadane specjalizacje,
 • miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
 • funkcje pełnione w samorządzie,
 • adres poczty elektronicznej  i / lub nr telefonu,
 • inne informację o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
 • zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w IX kadencji.

 

W danym rejonie wyborczym Ilość zgłoszeń jest nieograniczona. 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata dostarczamy w terminie do 16 sierpnia 2021 r. 

 • do biura Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
 • pocztą na adres:

Świętokrzyska  Izba Lekarska - Okręgowa Komisja Wyborcza

Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43, 25-155 Kielce

 • faxem: 41/ 3621500
 • e-mailem: wybory@sil.apsnet.pl

 

UWAGA:

Nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów w głosowaniu osobistym w rejonach wyborczych.

Nie zgłoszenie żadnego kandydata w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wyboru delegata z danego rejonu wyborczego  w całej kadencji.

 

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Paweł Domon

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.