Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r.

 

 

W dniu 22 czerwca 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. Z 2021r. poz. 1114). Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z §  2 tego rozporządzenia recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje się na zasadach dotychczasowych.

 

Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone powyższym rozporządzeniem:

 

1.     Recepty papierowe wystawiane od 1 lipca 2021 r. muszą być wypisane na obowiązującym wzorze recepty zgodnym z załącznikiem Nr 6  do rozporządzenia . Na nowych  drukach brak pola „oddział NFZ” oraz oznaczenie w miejscu danych osoby wystawiającej receptę „dane osoby uprawnionej” zamiast „dane lekarza” .

2.     Na receptach Rpw nadal pozostaje pole „dane lekarza”, brak jest natomiast pola “data realizacji od” – załącznik Nr 7  do rozporządzenia.

3.     Recepty wystawione przed dniem 1 lipca na starych drukach – mogą zostać zrealizowane w terminie ich ważności - §  2 rozporządzenia.

4.     Wszystkie recepty papierowe, wystawione na środki odurzające i psychotropowe muszą posiadać indywidualny numer recepty (przedstawiony dodatkowo kodem paskowym).

5.     Zmieniona została definicja dawkowania. Aktualnie przez dawkowanie rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania (bez konieczności zaznaczania okresu stosowania).

6.     W przypadku przepisania na recepcie ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania refundowane, a w przypadku produktów pełnopłatnych dwóch najmniejszych dostępnych opakowań, dawkowanie musi zawierać ilość jednostek dawkowania oraz częstotliwość stosowania.

7.     W przypadku leków:

o        gotowych i recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę musi zostać podane dawkowanie przynajmniej w formie częstotliwość stosowania, w przypadku braku takiej informacji recepty nie można zrealizować,

o        pozostałych postaci leków recepturowych – przy braku dawkowania można wykonać ilość leku maksymalnie do dwóch ryczałtów, 

8.     Dane dotyczące podmiotu oraz osoby wystawiającej receptę mogą być zamieszczone na recepcie w postaci pieczęci lub nadruku (nie może to już być naklejka) .

9.     Na jednej recepcie powinny być wypisane produkty dla których ustalono taki sam termin realizacji.

10.  Produkty lecznicze generujące różne terminy ważności recepty powinny być przepisywane na osobnych receptach. Jeżeli jednak na  recepcie znajdą się produkty o różnym terminie realizacji, to cała recepta jest ważna tak długo, jak wyznacza to najkrótszy termin realizacji.

 

 

Art. 95c ustawy prawo farmaceutyczne –

Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności "Rp" lub "Rpz", nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR RECEPTY W POSTACI PAPIEROWEJ

 

Recepta

Świadczeniodawca

Pacjent

PESEL

Uprawnienia dodatkowe

Rp

Odpłatność

Data wystawienia:

Dane i podpis osoby uprawnionej

Dane podmiotu drukującego

Data realizacji "od dnia":

     

Objaśnienia:

Druga strona (rewers) recepty pozostaje pusta.

Dane, o których mowa w art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:

1) w części "Świadczeniodawca" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

2) w części "Pacjent" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, a w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji również dane, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

3) w części "Uprawnienia dodatkowe":

a) kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

- w przypadku wystąpienia wyłącznie uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany wyłącznie kod tego uprawnienia,

- w przypadku wystąpienia uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany kod tego uprawnienia oraz kod uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,

b) identyfikator, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

4) w części "Odpłatność" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 7 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

5) w części "Dane i podpis osoby uprawnionej" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

6) w części "Recepta" - unikalny numer identyfikujący receptę;

7) w części "Dane podmiotu drukującego" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1e ustawy - Prawo farmaceutyczne;

8) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt unikalnego numeru identyfikującego receptę umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Rp";

9) kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne, umieszcza się odpowiednio:

a) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru PESEL - w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Pacjent",

b) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt identyfikatora osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne - w polu recepty oznaczonej napisem "Dane i podpis osoby uprawnionej",

c) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo farmaceutyczne - w polu oznaczonym napisem "Świadczeniodawca".

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR RECEPTY W POSTACI PAPIEROWEJ NA PRODUKT LECZNICZY POSIADAJĄCY KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI "RPW"

 

Recepta

Świadczeniodawca

Pacjent

PESEL

Uprawnienia dodatkowe

Rp

Odpłatność

Data wystawienia:

Dane i podpis lekarza

Dane podmiotu drukującego

     

Objaśnienia:

Druga strona (rewers) recepty pozostaje pusta.

Dane, o których mowa w art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:

1) w części "Świadczeniodawca" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

2) w części "Pacjent" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, a w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji również dane, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

3) w części "Uprawnienia dodatkowe":

a) kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

- w przypadku wystąpienia wyłącznie uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany wyłącznie kod tego uprawnienia,

- w przypadku wystąpienia uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany kod tego uprawnienia oraz kod uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,

b) identyfikator, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

4) w części "Odpłatność" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 7 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

5) w części "Dane i podpis lekarza" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne;

6) w części "Recepta" - unikalny numer identyfikujący receptę;

7) w części "Dane podmiotu drukującego" - dane, o których mowa w art. 96a ust. 1e ustawy - Prawo farmaceutyczne;

8) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt unikalnego numeru identyfikującego receptę umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Rpw";

9) kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne, umieszcza się odpowiednio:

a) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru PESEL - w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Pacjent",

b) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne - na polu recepty oznaczonej napisem "Dane i podpis lekarza",

c) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo farmaceutyczne - w polu oznaczonym napisem "Świadczeniodawca".

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

wzór recepty.pdf
rozmiar: 240.48 kB
pobierz»
Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.