Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Aktualności »

01.12
2021
Szkolenie z zakresu radiologii : „Obrazowanie 2D w stomatologii”.

Świętokrzyska Izba Lekarska informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze szkolenie z zakresu radiologii : „Obrazowanie 2D w stomatologii”. Link do rejestracji: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/400-obrazowanie-2d-w-stomatologii...

więcej»

29.09
2021
Zaproszenie do Białego Miasteczka 2.0 w Warszawie

#białemiasteczko #protest #wspieramy #walczymyolepszejutro Cześć! Musimy wspomóc kolegów w walce o nasze, lepsze jutro! Dzielni bohaterowie - przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych i niemedycznych, protestują w Warszawie już 3. TYDZIEŃ! Niektórzy w ogóle nie ...

więcej»

24.09
2021
Pismo MZ dot. produktów leczniczych zawierających substancję czynną Hydrochlorochinum

https://www.gov.pl/web/zdrowie/sprowadzac-leki-z-zagranicy-import-docelowy-...

więcej»

23.08
2021
Informacja

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach informuje, że w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie  organizowany jest protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Osoby zaintersowane udziałem w manifestacji proszone są o kontakt z biurem Izby....

więcej»

13.08
2021
Szkolenia dla lekarzy dentystów - 1. GEROSTOMATOLOGIA i 2.- NOWOTWORY GŁOWY i SZYI

Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej  we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zapraszają, Koleżanki i Kolegów, Lekarzy Dentystów ( z całej Polski ),  ...

więcej»

08.07
2021
Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r.

    W dniu 22 czerwca 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept ( Dz. Z 2021r. poz. 1114). Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Zgodnie z §  2 tego rozporządzenia recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje się na zasadach dotychczasowych.   Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone powyższym rozporządzeniem:   1.     Recepty papierowe wystawiane od 1 lipca 2021 r. muszą być wypisane...

więcej»

05.07
2021
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Szanowne Koleżanki i Koledzy, Za nami ustalenie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych http://www.sil.apsnet.pl/rejony-wyborcze-ix-kadencja-ostateczna-lista-czlonkow oraz ustalenie liczby mandatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach IX kadencji [link]. Przed nami  kolejny etap wyborów: Zgłaszanie kandydatów na delegata.   Zgłoszenia może dokonać tylko członek tego samego rejonu wyborczego. Przypominamy, że zgodn...

więcej»

06.05
2021
V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom" .

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej ...

więcej»

19.04
2021
Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

  Opis procedury uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty tj. procedury dotyczącej uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.   Szczegóły dostępne również na stronie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej  w zakładce PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU/uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza d...

więcej»

29.03
2021
Komunikat Konwentu Prezesów OIL

Jako Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich stanowczo żądamy zaprzestania przez władze wprowadzania opinii publicznej w błąd i prób manipulowania faktami. Protestujemy przeciwko obarczaniu samorządu lekarskiego winą za niedobory kadrowe w polskiej ochronie zdrowia i oskarżaniu o obstrukcję w rozpatrywaniu wniosków lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Okręgowe Izby Lekarskie otrzymały do tej pory 29 takich wniosków, 10 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 3 negatywnie, pozostałe są w trakcie procedowania (głównie w zakresie ewidentnych braków formalnych i merytorycznych). W żadnym z ww. przypadków izby okręgowe nie zwlekały z podjęciem decyzji....

więcej»

17.03
2021
Komunikat w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). LINK: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow...

więcej»

16.03
2021
Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie  decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów...

więcej»

03.03
2021
Komunikat ws. umów w ramach wolontariatu

Szanowni Państwo, wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego), prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: sekretariat@hipokrates.org. Wszystkie zebrane informacje w tej sprawie zostaną pr...

więcej»

22.02
2021
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowni Państwo, od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy i warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl/, znajdują się tu również wszelkie informacje odnośnie stypendiów....

więcej»

19.02
2021
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Okręgowa Komisja Wyborcza Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach przystąpiła do organizacji wyborów samorządowych IX kadencji w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej. W dniu 18 lutego  2021 r. Okręgowa Rada Lekarska w drodze uchwały ustaliła liczbę lekarzy uprawnionych do wybory jednego delegata (35) oraz minimalną (35) oraz maksymalną (600) liczebność rejonów wyborczych.   Do 16 marca br.  ustalone zostaną i przedstawione członkom Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL  rejony wyborcze, również to tego dnia OKW będzie przyjmować wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów  o utworzenie rejonu wyborczego. Wniosek należy wydrukować i tylko pod takim JEDNOSTRONICOWYM wnioskiem n...

więcej»

05.01
2021
KOMUNIKAT Prezesa NRL i Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej NRL z dnia 30.12.2020r.dotyczący prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

W związku z dopuszczeniem do stosowania w wielu krajach, w tym w Polsce, pierwszej szczepionki ochronnej przeciwko chorobie COVID-19, co jest wydarzeniem szeroko komentowanym w świecie lekarskim, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przypominają, że Naczelna Rada Lekarska dawno jednoznacznie oceniła, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne. Powyższe znalazło wyraz w stanowisku Nr 1/18/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania szczepionek w praktyce me...

więcej»

29.12
2020
Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 - kursy instruktażowe

Szanowni Państwo,Trwająca pandemia COVID-19 oraz związana z nią sytuacja pracowników ochrony zdrowia skłoniła nas do podjęcia działań na rzecz wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów walczących z wirusem na pierwszej linii frontu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dwa krótkie filmy dotyczące inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc pacjentów z ARDS w przebiegu COVID-19.Choć jest to tylko wprowadzenie do tematu, to mamy nadzieję, że taki sposób prezentacji ułatwi prawidłowe prowadzenie wentylacji mechanicznej przez pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień nie zajmują sie respiratoroterapią w sytuacji, gdy będzie to konieczne. Kurs uzys...

więcej»

28.12
2020
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19.

  Wśród pierwszych osób, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19 byli m.in.: dr n. med. Krzysztof Bidas – zastępca dyrektora do spraw medycznych WSzZ profesor Stanisław Głuszek – rektor UJK i kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej w WSzZ Marek Bogusławski – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego dr n. med. Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej dr n. med. Grzegorz Świercz – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ Bartosz Stemplewski – dyrektor WSzZ Paweł Barucha – prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach dr Paweł Wróbel z Kliniki Nefrologii   ...

więcej»

22.12
2020
Komunikat MZ dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-prowadzenia-dokumentacji-medycznej...

więcej»

18.12
2020
Nie powinniśmy obawiać się szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

Przed nami być może przełomowe tygodnie w walce z Covid-19. Cały świat przygotowuje się do szczepień przeciwko tej chorobie. Nie brakuje sceptyków. O zasadności szczepień i wsparciu, jakie kolegom z innych placówek oferują zakaźnicy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opowiada doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Zarębska-Michaluk, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych w WSzZ, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i ...

więcej»

18.12
2020
Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17.12.2020 r. ws. szczepień

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach zwraca się z apelem do lekarzy o uczestnictwo w akcji szczepień zarówno poprzez zaszczepienie jak również o włączenie się w kampanie propagowania szczepień   przeciw  Covid -19 w całym społeczeństwie. COVID-19 jest chorobą zakaźną, o nieprzewidywalnym przebiegu, wiążącą się z wieloma wczesnymi i późnymi powikłaniami, a w wielu przypadkach kończąca się śmiercią zakażonej osoby. W chwili obecnej nie jest znane przyczynowe leczenie COVID-19, a jedyną formą walki z pandemią dającą nadzieję na jej wygaszenie jest szczepionka. Wiedza i opinia na temat szczepień powinny być budowane na nauce i autoryteci...

więcej»

17.12
2020
Lista koordynatorów ws. szczepień

   W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 , w każdym szpitalu węzłowym został powołany koordynator ws. szczepień. Osoby wyznaczone przez szpitale na koordynatorów będą sukcesywnie szkolone w zakresie udzielania stosownych informacji i wskazówek zainteresowanym podmiotom. Do 14 stycznia 2021 r. został przedłużony termin zbierania list personelu medycznego , który chce skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19....

więcej»

07.12
2020
Poradnik e-skierowania – część druga

      E-skierowanie w pytaniach i odpowiedziach Już od 8 stycznia 2021 roku skierowania do poradni, szpitali czy na badania diagnostyczne będą wystawiane pacjentom w postaci elektronicznej. E-skierowania będą działać na podobnej zasadzie jak e-recepty. W poprzednim wydaniu opisywaliśmy najważniejsze zasady, związane z wprowadzaniem tego rozwiązania oraz jego zalety dla lekarzy i pacjentów. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-skierowań.   Jak w praktyce wygląda wystawienie e-skierowania? – Lekarz kierujący pacjenta wystawia i p...

więcej»

16.11
2020
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza do udziału w nowych szkoleniach online na temat pandemii.

Szkolenia poprowadzi: ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr n. med. Paweł Grzesiowski. PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA, ASPEKTY KLINICZNE PANDEMIA COVID-19 – ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM, BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU MEDYCZNEGO Szkolenia będą odbywać się w listopadzie i grudniu. Specjalnie dla Państwa będzie kilka terminów na każde z dwóch szkoleń, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Zapisz się tutaj -> https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia Każdy lekarz może zapisać się raz, na każdy z dw...

więcej»

12.11
2020
Apel Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10.11.2020 r. do Ministra Zdrowia o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia

Apel do Ministra Zdrowia o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy...

więcej»

09.11
2020
Stanowisko NRL nr 10/20/VIII z 6 listopada br.

Stanowisko NRL nr 10/20/VIII z 6 listopada br. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów wynikających z zawarcia umowy o przetwarzanie danych swoich, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego z portalami publikującymi te dane i prowadzącymi system oceny placówek medycznych przez pacjentów...

więcej»

04.11
2020
Oświadczenie dotyczące wstępnej weryfikacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Świętokrzyska Izba Lekarska zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o wypełnienie i odesłanie dobrowolnych oświadczeń na adres: atkaczyk@sil.apsnet.pl celem wstępnej weryfikacji lekarzy/lekarzy dentystów , którzy mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Oświadczenia nie muszą przesyłać KOBIETY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 LAT I MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY UKOŃCZYLI 65 LAT. Na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – izba lekarska może być zobowiązana do przekazania ...

więcej»

30.10
2020
Na prośbę Wojewody Świętokrzyskiego dr Zbigniewa Koniusza zamieszczamy link dla lekarzy chętnych do podjęca pracy w szpitalu polowym na terenie Targów Kielce

https://www.szpitalswietokrzyski.pl.     https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/18180,Szpital-Swietokrzyski-strona-internetowa.html https://www.facebook.com/suw.kielce/photos/a.187518214705791/2176513005806292/  ...

więcej»

28.10
2020
Komunikat Prezesa NRL

Koleżanki i Koledzy, Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Wśród 28 głosujących, 21 było za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się. Ustawa jest przedstawiana jako ukłon w stronę środowiska medycznego i spełnienie naszych postulatów – nic bardziej mylnego. Procedowana ustawa dot. służby zdrowia w dobie COVID-19 została przedstawiona Sejmowi przez grupę 34 posłów, wśród których reprezentacja lekarzy praktycznie nie istnieje. Czy to przypadek, że ustawa nie była konsultowana z żadnym partnerem społecznym ze środowiska medycznego, także z Naczelną Radą Lekarską? Gdyby ustawa by...

więcej»

28.10
2020
Apel Młodych Lekarzy Rodzinnych

Drogie Koleżanki i Koledzy, w ciągu ostatnich miesięcy jesteśmy świadkami niepokojącego pogłębiania się podziału środowiska medycznego. Zarzuty i oskarżenia, które pojawiają się zarówno na zamkniętych forach internetowych, jak i w przestrzeni publicznej, uważamy w obecnej sytuacji za skrajnie nieodpowiedzialne i szkodliwe, bez względu na to, kto jest ich adresatem, a kto autorem. Powiedzmy to wprost: zarówno personel medyczny, jak i pacjenci stali się ofiarami wieloletnich zaniedbań decydentów w kwestii ochrony zdrowia. Opieka medyczna w...

więcej»

23.10
2020
Informacja nt. pracy biura ŚIL od dnia 26.10.2020 r.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, od dnia 26 października 2020 r. do odwołania biuro Świętokrzyskiej j Izby Lekarskiej będzie zamknięte dla interesantów. Prosimy kontaktować się z biurem ŚIL w formie korespondencyjnej (tradycyjnej bądź mailowej na adres: sekretariat@sil.apsnet.pl lub telefonicznie 41 362 13 81 : numery wewnętrzne: 11 - Radca Prawny 13 - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 14 - Księgowość, ubezpieczenia 15 - Rejestr Praktyk prywatnych 18 - Dyrektor Biura, Prezes ORL 19 - Okręgowy Sąd Lekarski 21- Główny księgowy 22 - Rejestr Praw...

więcej»

02.10
2020
Informacja Ministerstwa Zdrowia nt. bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla podmiotów leczniczych

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki wyłącznie za pośrednictwem strony szczepionkanagrype.mz.gov.pl. Kto może zgłosić zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie? Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach; pozostałe podmio...

więcej»

20.08
2020
KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

  Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), istnieje ustawowy obowiązek przekazania do OW NFZ w Kielcach nr telefonu oraz adresu elektronicznego (adresu e-mail), na który będzie dostarczana korespondencja dotycząca realizowanych kontroli. Osoby/podmioty, które nie dopełniły powyższego obowiązku, proszone są o niezwłoczne przekazanie wymaganych danych na adres elektroniczny: sekretariat.TWK-Kielce@nfz-kielce.pl...

więcej»

07.07
2020
Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Jako Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich wyrażamy zdziwienie  i oburzenie stwierdzeniami dotyczącymi  obowiązkowych szczepień ochronnych, a także nieobowiązkowych szczepień przeciwko grypie, wygłoszonymi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podczas debaty organizowanej w dniu  06.07.2020r. przez Telewizję Polską. Osoby pełniące funkcje publiczne powinny mieć świadomość, że promowane przez nich postawy i wygłaszane słowa mają znaczący wpływ na  zachowania zdrowotne  obywateli.  Słowa Pana Prezydenta podważające sens szczepień obowiązkowych i szczepień przeciwko grypie mogą w naszej ocenie skutkować wzrostem odsetka osób niezaszczepionych, a także spadkiem zaufania pacjentów do lekarzy oraz sprawdzonej ...

więcej»

03.07
2020
Informacja Ministerstwa Zdrowia odnośnie egzaminu ustnego PES w 2020 roku

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-czesci-ustnej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r...

więcej»

01.07
2020
Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – pięć modułów do wyboru

Informacje na temat szkoleń:https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/ Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkoleniaSzczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu pod numerami telefonu:22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: wytyczne@hipokrates.org....

więcej»

26.06
2020
Informacja dot. szkoleń on-line z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wznawia - w ramach Akademii CSIOZ - realizację projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Szkolenia będą prowadzone w nowej formule. Oprócz zajęć stacjonarnych, Akademia CSIOZ wprowadza opcję szkoleń  w wersji on-line. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w II połowie czerwca. Wygodna forma zajęć daje szansę udziału w nich także tym wszystkim pracownikom podmiotów medycznych, którym do tej pory udział w stacjo...

więcej»

26.06
2020
Komunikat Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W dniu 22 czerwca 2020 r.  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego.  Ustawodawca – bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji publicznych – zmianą jednego przepisu zrównuje możliwą odpowiedzialność lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, z przestępstwami takimi jak "napad z nożem w ręku, pobicie kijem bejsbolowym, czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia". Przepis ten, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą p...

więcej»

21.05
2020
Komunikat NRL

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju. Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce. Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury ...

więcej»

30.04
2020
Pismo Wojewody Świętokrzyskiego

W związku z nowymi zadaniami nałożonymi na wojewodów ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374,567,568 oraz 695) , które weszły w zycie z dniem 18.04.2020 r. wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzenia zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Z uwagi na obecną sytuację proszę o przekazanie ww. zgłoszeń na adres wps00@kielce.uw.gov.pl Liczę na pozytywny odzew Członków Izby, którzy mogą podjąć si...

więcej»

17.04
2020
Informacja dotycząca kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii.

  W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi kierowania do pracy w innych województwach m.in. pracowników podmiotów leczniczych lub osoby wykonujące zawód lekarza w innej formie informujemy, że zasady, na jakich możliwe jest kierowanie takich osób do pracy przy zwalczaniu epidemii regulowane są w art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że  skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie danego województwa następuje w drodze decyzji administracyjnej wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zatrudnienia osoby kierowane...

więcej»

24.03
2020
Świętokrzyska Izba Lekarska wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko szykanowaniu lekarzy i lekarzy dentystów.

Ofiarą takiej nagonki padł Ś.P prof. Wojciech Rokita. W sieci ukazały się haniebne wpisy i komentarze, które urągały i podważały autorytet prof. W. Rokity. Pan prof. Wojciech Rokita był lekarzem wybitnym, którego osiągnięcia znane są na całym świecie. Zawsze będziemy go z dumą wspominać. Świętokrzyska Izba Lekarska prosi o kontakt lekarzy i lekarzy dentystów, którzy padają ofiarą „języka nienawiści”, abyśmy mogli ten proceder zatrzymać wszelkimi dostępnymi sposobami. Prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej Paweł Barucha   Kontakt do Rzecznika Praw Lekarza ŚIL lek. Urszula Chonin tel. 661 313 309 e-mail: ...

więcej»

20.02
2020
INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW - WNIOSKI O WZROST WYCENY W KONTRAKTACH Z NFZ

  Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 10 stycznia 2020r. podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków  umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Źródło : https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm Zgodnie z ustaleniami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach zwraca się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną, chcących włączyć się do akcji o wystąpienie do właściwego oddziału NFZ z w...

więcej»

05.02
2020
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania dokumentacji dotyczacej ewidencji odpadów w wesji papierowej do 30.06.2020r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw   Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uregulowany został tryb i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Ponadto ustawa wydłuża możliwość składania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. Powy...

więcej»

29.10
2019
Bezpłatne kursy doskonalące z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji

09-10 listopada br. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych – Nowotwory głowy i szyi” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy. Miejsce szkolenia – LUBLIN 09-10 listopada br. “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learn...

więcej»

12.09
2019
UWAGA OD 08.01.2020 E-RECEPTY

  Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 28-04-2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t. j. Dz. U. 2019 poz. 408) od 08 stycznia 2020 r. recepty z praktyki prywatnej mogą być wystawiane tylko w postaci elektronicznej tzw. e-recepty. Wyjątek stanowią recepty pro auctore, pro familiae, recepty transgraniczne, recepty na leki z importu docelowego, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości oraz w przypadku zaistnienia sytuacji braku dostępu do platformy P1, z której to można wygenerować bezpłatny certyfikat. Aby praktyka prywatna mogła wystawiać od stycznia 2020 r. e-recepty , lekarz musi posiadać konto w systemie Epuap (jak je zało...

więcej»

21.08
2019
PAKIETY SPORTOWE OK SYSTEM DLA CZŁONKÓW ŚIL

PAKIETY SPORTOWE OK SYSTEM DLA CZŁONKÓW ŚIL Pakiety sportowe OK SYSTEM dla członków ŚIL. Zapisy użytkowników od 1-go do 15-go dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny na stronie:   https://pakietyoksystem.pl/silkielce Hasło do strony dla Członków ŚIL: SILok2019...

więcej»

24.06
2019
Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/sprawozdania-do-nfz-pierwszy-wolny-termin-udzielenia-swiadczenia...

więcej»

06.06
2018
Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

  Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie i dentystyczne, którzy są wytwórcami odpadów  i są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, stosownie do art. 50 w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992 ) zobowiązani są w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Wniosek o wpis do rejestru, składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego ...

więcej»

23.05
2018
RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

W nawiązaniu do wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia           27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem), mających zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. przedstawiamy zarys podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych mających zastosowanie do pojedynczych lekarzy prowadzących działalność w formie indywidualnych praktyk lekarskich nie związaną z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych na dużą skalę. ...

więcej»
wszystkie aktualności»
Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.